<big id="vv39t"><strike id="vv39t"><em id="vv39t"></em></strike></big>

    2020年度实施清洁生产审核重点企业信息简表  
  www.五月天
  <big id="vv39t"><strike id="vv39t"><em id="vv39t"></em></strike></big>

    
      草酸二乙酯
      固体乙醇钠
      液体乙醇钠
      固体甲醇钠
      液体甲醇钠
      草酸二甲酯
      草酸二丁酯
      固体叔丁醇钠
      3-乙基-4-甲基-3-吡咯啉-2-酮
      草酸
      更多产品
    
     详细内容

    

   中文名称:草酸二甲酯
   英文名称:Dimethyl oxalate
   中文别名:乙二酸二甲酯
   CAS RN:553-90-2
   分 子 式:C4H6O4
   分 子 量:118.08

   用 途:主要用于制药、农药、有机合成,也用作增塑剂。

    

   ?